Media

Nông dân Nhật Tân "đánh bạc với giời"

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020, 14:02

Những ngày này nông dân Nhật Tân quay lại vườn trồng những gốc đào đã cho thuê trong dịp tết để kịp vào vụ năm sau. Người dân nơi đây thường hay nói đùa với nhau, nghề này giống như "đánh bạc với giời" bởi vì chưa có lúc nào việc trồng đào lại khó khăn như bây giờ, mọi thứ ở đây đều phụ thuộc vào thời tiết.

Văn Ngọc

Nông dân Nhật Tân "đánh bạc với giời"


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS